Onze aanpak

Partnership:

Focus vzw gaat voor elk project een partnership aan met een lokaal verankerde organisatie. Dit garandeert de duurzaamheid van onze realisaties.
 

Prospectie:

Samen met die lokale partner wordt een selectie gemaakt van gezondsheidscentra waar de noden hoog zijn en waar er voldoende lokale draagkracht is om het project te realiseren (d.w.z. aanwezigheid van betrouwbare mensen die verantwoordelijkheid opnemen om de goede werking van de installaties te bewaken).

Voorbereiding:

2 ingenieurs werken de dimensionering verder uit en bestellen de nodige materialen. Die worden met de boot verstuurd. Daarnaast wordt er rond die tijd ook benefietacties georganiseerd om fondsen in te zamelen en de achterban op de hoogte te brengen.


​​​​​

Implementatie:

Dezelfde ingenieurs gaan ter plaatse voor de opbouw en indienstname van de installatie. De nodige tijd wordt voorzien voor overdracht aan de lokale verantwoordelijken, zodat zij kunnen signaleren indien er zich problemen voordoen op de installaties.

Onderhoud en opvolging:

Voor onze installaties in Kinshasa hebben we sinds december 2014 een lokale onderhoudsploeg die vanuit Focus wordt opgevolgd en betaald om het onderhoud op al onze installaties te doen.

Voor de installaties op locaties buiten Kinshasa trachten we op een gelijkaardige manier een samenwerking op te zetten met een technische ploeg ter plaatse. 

De onderhoudsrapporten worden maandelijks ingescand en doorgestuurd zodat problemen meteen gedetecteerd en aangepakt kunnen worden.
 

Evaluatie:

Bij elke prospectiereis worden steevast een aantal eerder uitgevoerde projecten bezocht, geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.